2 juli 2020

Eerste resultaten van ons onderzoekWe trokken er op uit om verhalen op te halen. Om te horen wat jullie bezighoudt rond het thema betekenis. Voor iedereen die we niet konden spreken is er de mogelijkheid om de vragenlijst online via onze website in te vullen.

De Noorderlinkdagen zoals Noorderlink die elke twee jaar organiseert voor HR-professionals gaat dit jaar door de veranderende omstandigheden niet door. Maar in plaats daarvan organiseren we een Expeditie die bestaat uit verschillende evenementen voor álle medewerkers van bij Noorderlink aangesloten organisaties. Daarom horen we graag wat al die medewerkers bezig houdt.

De enquête is nog steeds in te vullen op onze website maar met interviewen zijn we voor nu klaar. Het was heel bijzonder om bij mensen thuis af te spreken en mooi om te zien dat het thema betekenis echt leeft! Van de deelnemers tot nu toe zijn veel mensen al bezig op de thema’s die wij aandragen. Persoonlijke ontwikkeling, sociaal maatschappelijk betrokken en de wereld. 

Ondanks dat we zo allemaal zo dapper doorgaan en we heel veel mooie initiatieven de afgelopen maanden hebben zien ontstaan, maken veel van de geïnterviewden zich ook zorgen. Er zijn zorgen over de wereld en de klimaatverandering maar ook op sociaal maatschappelijk gebied. Een deel van de ondervraagden maakt zich zorgen over de mensen die al minder goed konden meekomen in de maatschappij, zelfstandigen die hun inkomsten zien dalen en mensen die vereenzamen.

Een snelle telling van de antwoorden die we tot nu toe verzameld hebben levert het volgende beeld op.
Mensen lijken zich het meest zorgen te maken over het veranderende sociaal maatschappelijke leven. Dat is ook het stuk waar je persoonlijk het moeilijkst iets in kan veranderen. Er wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling, iets waar je zelf veel meer invloed op kunt uitoefenen. We denken niet veel te kunnen veranderen aan de klimaatverandering maar iedereen is toch bewust bezig met kleine aanpassingen in de levensstijl ten behoeve van de wereld. Afval scheiden, bewuster eten en tweedehands of gerecyclede producten kopen zijn aan de orde van de dag.

Het ligt dan dus misschien wel voor de hand dat bij de laatste vraag, waarin we proberen te inventariseren waar we aandacht aan moeten besteden tijdens de expeditie, het sociale stuk weer naar voren kwam. De meeste ondervraagden willen graag meer horen over van betekenis zijn voor anderen. Hoe kunnen we meer maatschappelijk betrokken zijn en beter zorgen voor de ander?

Tijdens de gesprekken kwamen ook mooie initiatieven voorbij en goede suggesties voor interessante sprekers. De komende maanden zullen we de resultaten daarvan in allerlei vormen met jullie delen.Lees ook deze artikelen

Meer inspiratie

Lees meer inspirerende verhalen, slimme tips, over ontwikkelingen rond de Expeditie van betekenis.

Bekijk