Top

Oefening baart kunst, ook met lachen!

Lachen helpt tegen stress, onzekerheid en een vol hoofd. Hoe meer je lacht, hoe blijer je wordt en ook heeft het effect op je omgeving. Een lach werkt bevrijdend en verbindend en kan dus bijdrage aan meer werkgeluk. Tijdens een goede lachbui (nep of echt) reduceren de stresshormonen en produceer je gelukshormonen!

In onze complexe werkelijkheid hebben we voortdurend te maken met dilemma’s en tegenstellingen. De basisgedachte van deze workshop is dat we over het algemeen graag een goede bijdrage leveren in ons werk. Als we dat niet doen, is dat niet omdat we verkeerde intenties hebben maar omdat we de situatie als lastig ervaren. Het helpt dan niet om het gewenste gedrag in mission statements op te schrijven of afspraken alsmaar opnieuw te maken. Werkgeluk zit veel meer in het verkrijgen van inzicht in wat men als lastig ervaart en het professioneel verbinden van onderliggende spanningsvelden en tegenstellingen vanuit een en-en-perspectief. Dit is zowel een persoonlijk als een organisatorisch vraagstuk en deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze sessie met Bente Adriaens doe je een ervaring op met dit thema.

Spreker