Top

Resources voor Humans, organiseren als speelveld!

Wat als werk er voor jou is? Als werk je de gelegenheid biedt om jezelf te zijn. Daarvoor moet je jezelf kennen en weten wat je wilt en je verbinden aan werk dat er voor jou toe doet. Werk dat betekenis heeft voor jou! Onmogelijk? In deze sessie gaan we met jou het speelveld verkennen waarin HR omkeert in RH.

In deze sessie met Bert Bloem verkennen we gezamenlijk een nieuwe wijze van verbinden aan opdrachten, verdelen van werk en het samen bereiken van doelen. We noemen dit de RH – playground. Het speelveld waarin werk er is voor jou en niet andersom. Op een speelse wijze nemen we je mee in de elementen die onderdeel uitmaken van dit speelveld en deze omgekeerde wijze van organiseren.  De sessie start en gaat uit van jou. Jij bent de kern. Samen verkennen we mogelijkheden die je de volgende dag in de praktijk kunt brengen.  We tonen het hele speelveld en – gezien de tijd – pakken we er enkele praktische onderdelen uit om gezamenlijk in te vullen en uit te werken. Werkgeluk en werkenergie staan hierin centraal.  Organiseren als spel met de mens als basis en niet het werk.

 

Spreker