Top

Co-creatie & Groei-mindset, wie is de dopaminedealer?

In de sessie met Cees Frankruijter maken de deelnemers beknopt kennis met co-creatie als (hedendaags) fenomeen en daarnaast met groei-mindset. Denken en handelen vanuit een groei-mindset laat zich herkennen als ‘vertrouwenwekkend en ontwikkelgericht handelen’. De mate waarin iemand er in slaagt vertrouwenwekkend en ontwikkelgericht te handelen heeft effect op wat mensen, samenwerkingspartners, ervaren in hun gevoel van status en autonomie. En status en autonomie sturen weer sterk op het gevoel van veiligheid. Veiligheid is weer nodig om tot creatie te komen, zeker als deze plaatsvindt met anderen.

Deelnemers kunnen tijdens de sessie ervaren wat brein-effecten van uitgesproken woorden en zinnen zijn. En welke bijdrage dat levert aan co-creatie.

Onderwerpen

  • Wat is co-creatie als hedendaags fenomeen, als 21e eeuwse vaardigheid?
  • Welk effect heeft mindset op het brein en professioneel handelen?
  • Wat is de verbinding tussen co-creatie en groei-mindset?
  • Zullen we daar eens mee oefenen?