Top

Werken met de onderstroom in organisaties

Werkgeluk ontstaat door de spanning in de werkelijke wereld te erkennen en verkennen vanuit een en-en-perspectief.

In onze complexe werkelijkheid hebben we voortdurend te maken met dilemma’s en tegenstellingen. De basisgedachte van deze sessie is dat we over het algemeen graag een goede bijdrage leveren in ons werk. Als we dat niet doen, is dat niet omdat we verkeerde intenties hebben maar omdat we de situatie als lastig ervaren. Het helpt dan niet om het gewenste gedrag in mission statements op te schrijven of afspraken alsmaar opnieuw te maken. Werkgeluk zit veel meer in het verkrijgen van inzicht in wat men als lastig ervaart en het professioneel verbinden van onderliggende spanningsvelden en tegenstellingen vanuit een en-en-perspectief. Dit is zowel een persoonlijk als een organisatorisch vraagstuk en deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze sessie met Ina Ahuis doe je een ervaring op met dit thema.

Spreker