Top

Het spel de Club van OVA

In dit spel onder leiding van Kathalijn Vergeer ontdekken, verbinden en activeren deelnemers weer hun eigen innerlijk kind, en halen die in de ander naar boven.

Het spel ‘de Club van OVA’ is meer dan een leuke activiteit. Een race tegen de klok waarin deelnemers ontdekken, verbinden en activeren. De uitdagingen en opdrachten die de deelnemers gezamenlijk aangaan zijn ontworpen om o.a. nieuwsgierigheid, kunst van het vragen stellen, kwetsbaarheid, en vertrouwen te stimuleren. Iets wat we lijken te zijn verleerd en o zo belangrijk is voor het verhogen van ons (werk)geluk. In 40 minuten worden de deelnemers in beweging gezet om te zorgen dat iedereen bij de club van OVA komt. Wat alleen maar lukt als de deelnemers uit hun comfortzone stappen, vragen stellen die ze normaliter niet stellen, verbindingen zoeken die niet voor de hand liggen en vieren wat ze gemeenschappelijk hebben of juist in verschillen. Het belooft een feestje van herkenning en erkenning te worden.