Top

Opgavegericht werken in Drenthe

Drie jaar geleden zijn wij onze samenwerking begonnen om het opgavegerichte werken verder te brengen in de provincie Drenthe. Volgens ons gaat het vooral om ‘anders tegen de wereld aankijken’ en je niet laten afleiden door ‘processen en procedures’. Het gaat om de vraagstukken en de mensen die daarmee annex zijn en wat hen beweegt. Relevant daarbij is hoe we ons organiseren? Die vraag behandelen we eigenlijk steeds in het licht van de opgave. Daardoor kijk je steeds opnieuw naar jezelf en naar je opgave. Waarbij het gaat om balans in wat je doet, hoe je het doet en wat je wilt bereiken.