Top

Talentontwikkeling, Eigen Koers Varen!

Werken vanuit je talent vergroot je werkgeluk! In deze sessie van Sylvia en Antoinette wordt helder hoe jouw eigen wijsheid zich vertaalt in jouw talent.

We gaan eerst in op de vraag wat talent nu eigenlijk is? En wat bijvoorbeeld het verschil is met een competentie. We inventariseren met de deelnemers hoe bekend eenieder is met zijn of haar talent en vervolgens gaan we op een speelse manier aan de slag. Wat is jouw wijsheid? En wat zegt dat over jou en jouw talent? Vergroot je werkgeluk door te weten wat je wilt en jouw eigen koers te varen!