Agenda

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Expeditietraining: Op weg naar betekenis

Startdatum rond half april 2021Wat beweegt jou? Wat beweegt jouw organisatie? Waar bewegen jullie naar toe? Tijdens deze training met 7 bijeenkomsten ga je stappen zetten in de transformatie naar een betekenisvolle en waardegedreven organisatie.InhoudDe Betekeniseconomie is een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de menselijke behoefte aan zin- en betekenisgeving steeds meer het gedrag bepaalt. Al een aantal jaren is er de tendens gaande dat veel geld verdienen niet meer het enige doel is van elke organisatie. Iets betekenen voor de wereld en het verschil kunnen maken voor de medemens staan steeds vaker centraal. Mensen zijn op zoek naar zingeving in hun werk.

Het mes van de betekeniseconomie snijdt aan twee kanten. Medewerkers die voldoening vinden in hun werk zijn gelukkigere medewerkers. Tevreden medewerkers zorgen voor meer binding met klanten wat vaak terug te zien is in de omzet.

Uit onderzoek blijkt dat 58% van de medewerkers de wens heeft dat zijn of haar werk meer van betekenis wordt. Tijdens deze expeditie gaan we na hoe we dit kunnen inzetten om transformaties te realiseren. Wat is nodig om de weg naar betekenis onderdeel te laten worden van het DNA van de organisatie en het gedrag dat daar bij hoort?

Het uitgangspunt van deze training is het heliotropisch effect. Heliotropisch is de neiging die planten hebben om naar het licht te groeien. Onderzoek laat zien dat alle levende wezens de neiging hebben zich te bewegen in de richting van positieve energie. Door een positief klimaat, positieve relaties en positieve communicatie te stimuleren worden bovengemiddelde resultaten gerealiseerd.De trainers

DoelgroepDeze expeditie is bedoeld voor mensen die – net als wij – enthousiast zijn voor de beweging richting betekenisautonomie. Dat kunnen zowel HR-medewerkers, leidinggevenden als professionals zijn.
Vanuit iedere organisatie neem je met twee mensen deel aan de expeditie. We hanteren een maximum van 12 deelnemers per groep.Wat levert deze training op?

  • Je krijgt tools in handen om binnen jouw context een omslag te maken van een financieel- en prestatiegedreven organisatie naar een betekenisvolle en waardegedreven organisatie.
  • Je weet wat deze omslag betekent voor hoe je kijkt naar medewerkers, hoe je vormgeeft aan talentontwikkeling en hoe je persoonlijk leiderschap laat zien en stimuleert.
  • Je bent in staat om binnen jouw organisatie zichtbaar / merkbaar verschil te maken en daar als koploper andere friskijkers bij te betrekken.

Duur en prijsDeze Expeditietraining start in april 2021. en bestaat uit zeven dagdelen, verspreid over ca. 6 maanden. De prijs bedraagt € 1.295 p.p. excl. btw.
In principe vinden de trainingen plaats in de vorm van live sessies. Mocht dat in april nog niet mogelijk zijn, dan bieden we een volwaardige hybride vorm aan bestaande uit online bijeenkomsten, individuele coaching of coaching in kleine groepjes. Dit zal worden aangevuld met een keur aan ondersteunend materiaal op een online leerplatform.VormWe gaan op expeditie. In een aantal etappes gaan we met elkaar op zoek naar betekenis. Daarbij wisselen we bij ‘het kampvuur’ verhalen uit en inspireren we elkaar. We ontwikkelen een kompas dat ons daarbij helpt. Soms zijn we volop in beweging, soms staan we nadrukkelijk stil bij wat er gebeurt. We benutten daarbij elkaars kennis, maar ook die van de expeditieleiders en andere inspiratiebronnen binnen en buiten de eigen organisatie.

We hanteren de principes en inzichten uit de positieve psychologie, nieuw organiseren en vitaliteitsmanagement. We zetten methoden in als waarderend onderzoeken en oplossingsgericht werken.

In deze expeditie maken we gebruik van de estafettevorm. We kijken bij elkaar in de keuken en we helpen elkaar om de opgedane ervaringen binnen de eigen organisatie toe te passen. Immers, samenwerken is het nieuwe concurreren.
Aan het eind van de expeditie geven we het stokje door aan anderen binnen en buiten de eigen organisatie, met als doel om meer mensen enthousiast te maken voor de beweging richting betekeniseconomie. Op deze manier creëren we een sneeuwbaleffect.RouteplanEtappe 1: Startbijeenkomst – 1 dagdeel in april 2021
We maken kennis met nieuwe inzichten over zin- en betekenisgeving, vanuit de positieve psychologie, nieuw organiseren en vitaliteitsmanagement. We inventariseren waar jullie wensen en verlangens zitten.

Etappe 2: Op onderzoek uit deel 1
Wat is er al? In estafettevorm kijken we bij elkaar in de keuken: op welke manieren geven de verschillende organisaties op dit moment vorm en inhoud aan betekenisvol werk? We doen dit volgens de principes van waarderend onderzoeken.

Etappe 3: Sessie 1 – Datum nog niet bekend
We staan stil bij wat de vorige etappes ons hebben opgeleverd. We wisselen uit welke kennis en ervaringen we hebben opgedaan met betekenisvol werk en op basis daarvan kijken we wat een goede vervolgstap is.

Etappe 4: Op onderzoek uit deel 2 – Datum nog niet bekend
We gaan te rade bij een aantal inspiratiebronnen. We maken hierbij gebruik van de andere bijeenkomsten die in het kader van de Expeditie van Betekenis van Noorderlink worden georganiseerd.

Etappe 5: Sessie 2 – Datum nog niet bekend
Op basis van alles wat we tot nog toe hebben verzameld, maken we een expeditieplan voor de activiteiten die we binnen onze eigen organisatie gaan uitvoeren om een volgende stap te zetten in de transformatie naar meer betekenis.

Etappe 6: Op onderzoek uit deel 3 – Datum nog niet bekend
In estafettevorm kijken we opnieuw bij elkaar in de keuken, waarbij we volgens de principes van oplossingsgericht werken nagaan hoe we gebruik kunnen maken van elkaar.

Etappe 7: Terugkombijeenkomst – Datum nog niet bekend.
We wisselen resultaten uit via waarderend onderzoeken. We maken een reisverslag, kompas en routeplan om het beoogde sneeuwbaleffect te creëren. We maken afspraken over hoe we elkaar daarbij kunnen helpen.

Gedurende de expeditie zijn de deelnemers via een online leerplatform met elkaar verbonden. Daarmee kun je informatie uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan. Ook vind je er opdrachten, oefeningen, tips en achtergrondmateriaal waar je tussen de etappes door mee aan de slag kunt.

Startdatum rond half april 2021. De exacte datum moet nog worden vastgesteld.
Bij interesse kun je ook contact opnemen met noorderlindagen@noorderlink.nl