Spreker, adviseur, schrijver

Kees Klomp


Het geheim van de Betekenis-economie? De Bedoeling!Er zijn misschien wel 7 miljard meningen op deze planeet, en er is slechts één bedoeling.
Kees Klomp is de afgelopen jaren de Nederlandse kampioen Betekenis-economie geworden. Hij heeft al op talloze momenten en al in talloze woorden laten weten dat ons huidige idee van ‘Economie’ niet klopt. Het is destructief, en niet alleen voor onze planeet. Dus breekt hij een lans voor een nieuwe Betekeniseconomie. Dat klinkt aantrekkelijk, maar wat houdt dat dan in?

In het Dagblad van het Noorden schreef Kees op 24 oktober:
‘Betekeniseconomie gaat uit van het nastreven van een balans tussen welvaart (geld verdienen), welzijn (gemeenschap verbeteren) en welbevinden (geluk vervullen). Betekeniseconomie draait niet langer uitsluitend om Bruto Binnenlands Product, maar om het gelijktijdig bevorderen van welvaart, welzijn en welbevinden. In de Betekeniseconomie is versterking van bedrijvigheid onlosmakelijk gekoppeld aan versterking van de ecologische en sociale gezondheid van de samenleving.’ 

Kees ontdekte dat het gaat om de bedoeling. Waarvoor zijn wij op deze aarde? De mens is de enige diersoort op deze planeet die in staat is om vooruit te kijken en voor andere soorten te zorgen. Dát is onze bedoeling. En wanneer we op die manier handelen, zien we ook direct positief resultaat. 

Over Kees Klomp
Kees Klomp studeerde politicologie en communicatiewetenschap en werkte vijftien jaar als marketingadviseur. Sinds 2006 richt hij zich expliciet op advisering op het gebied van maatschappelijk betekenisvol ondernemerschap.

Kees zegt weleens dat hij maar één doel heeft: het aanjagen van de betekeniseconomie in Nederland. En dat doet hij door te spreken, adviseren en schrijven over dit onderwerp.

Wanneer was Kees Klomp te zien?
Kees was de hoofdgast tijdens de tweede Betekenisshow op 19 november 2020. Hierin deelde hij tijdens de masterclass zijn verhaal, zijn inspiraties en zijn inzichten op een prikkelende manier en doet hij jou een handreiking: wat is volgens jou de bedoeling? Ook ging hij in gesprek met Arno van der Heyden over wat er nodig is voor een gezonde samenleving en wat je daarvoor zelf kunt doen.

Daarnaast kwam Kees tijdens de finale van de Noorderlinkdagen ‘Tot hier en veel verder’ op 3 juni 2021 terug om samen met Agnes Schilder en Heidi Jansen in gesprek te gaan met Arno van der Heyden.Uitzending gemist?

Alle uitzendingen zijn terug te kijken in de reisbundel van betekenis.

Bekijk