Top

Gezondheid en (werk)geluk

Gezondheid en (werk)geluk

Gezondheid en (werk)geluk

Gezondheid is één van de belangrijkste pijlers van geluk. Gelukkige werknemers presteren beter. Hieruit is de conclusie te trekken dat, als werknemers niet gezond zijn,  ze waarschijnlijk minder gelukkig zullen zijn en dus minder zullen presteren. De meeste mensen brengen een aanzienlijk deel van hun dag, de helft van de tijd dat ze wakker zijn, door op hun werk. Het lijkt dus meer dan logisch, zowel uit humaan als bedrijfseconomisch oogpunt, dat werkgevers proberen om hun werknemers gezond te houden.

Toch verschijnen er steeds meer alarmerende berichten in de media zoals dat Nederland  “Europees kampioen zitten” is. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 32,1% van de Nederlanders meer dan 7,5 uur per dag zit: daarmee verslaat het andere landen ruimschoots. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat Nederland op het gebied van sporten/bewegen relatief goed scoort. Maar, slecht nieuws: De uitspraak “zitten is het nieuwe roken” is niet alleen een uitspraak om de aandacht op dit thema te vestigen maar er zit ook nog een grote kern van waarheid in. Zomaar even wat dingen waar langdurig zitten een negatieve invloed op heeft: risico op diabetes type 2 en Hart en vaatziekten, dementie, productiviteit, effectiviteit en rug, nek en schouderklachten.

Deze effecten treden zelfs op als je een aantal keren per week sport! Alleen als je elke dag meer dan een uur zwaar intensief sport, kan je de gevolgen van langdurig zitten voldoende compenseren. Genoeg reden dus om iets te doen aan dit langdurig zitten en de vitaliteit van werknemers in het algemeen.

Als Sportplein Groningen proberen wij bedrijven die bezig zijn met het vergroten van de vitaliteit van hun werknemers met elkaar in contact te brengen. Ook willen wij organisaties die nog niet met de vitaliteit van hun werknemers bezig zijn stimuleren en helpen om dit wel te doen. Dit doen wij door het ontwikkelen en verspreiden van verschillende “handleidingen” en het organiseren van inspiratiebijeenkomsten waarbij bedrijven elkaar kunnen helpen. 

Tijdens de Noorderlinkdagen zal ik aanwezig zijn om een voorbeeld te geven van wat je kan doen om overmatig zitgedrag tegen te gaan: Kantoorgym, een korte workout (5-10 minuten) met veel aandacht voor het losmaken van de rug, schouders en nek en de doorbloeding van de benen.  Deze Workouts worden gegeven in de pauzes tussen de verschillende workshops en sprekers door. Iedereen kan meedoen, met elk kledingtype, ook op hakken. U gaat niet zweten. We hopen u te inspireren om dit ook op kantoor door te zetten! Tot 20 september!

Mark Nieuwenhuis

Sportplein Groningen

M.Nieuwenhuis@hvdsg.nl