Top

Agnes Schilder en Nelly Hazen

Agnes is psycholoog en richt zich op positieve psychologie en hoogbegaafdheid. Nelly is coach en opleidingsadviseur.

Agnes Schilder (rechts op de foto) is psycholoog en als hogeschool-hoofddocent verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen. Ze is geïnteresseerd in de toegepaste, positieve psychologie in het algemeen en vraagstukken rondom hoogbegaafdheid bij volwassenen in het bijzonder. Samen met anderen organiseert ze in regio Groningen regelmatig HB-cafés (informatieavonden over hoogbegaafde volwassenen) om op die manier de kennis over hoogbegaafdheid te vergroten. Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen.

Nelly Hazen (links op de foto) is trainer, coach en opleidingsadviseur bij het Wenckebach Instituut, team Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking, in het UMCG . Een belangrijk thema binnen mijn werk is de vraag hoe functionarissen zich professioneel kunnen blijven ontwikkelen met behoud van hun authenticiteit.  Mijn overtuiging is dat als mensen vanuit alle elementen (denken, voelen, willen en handelen) van authenticiteit werken/leven ze het meest krachtig, vitaal en duurzaam inzetbaar zijn. Uiteraard gaat deze realisering van de authenticiteit gepaard met ups en downs. Het geeft mij veel werkplezier om mensen hierin te mogen coachen en trainen. Ze is initiatiefnemer in het organiseren van Hoogbegaafdheids cafés  in Groningen.

Sessies

Routes