Top

Bert Bloem

Werk is er voor mensen en niet andersom. Als RH Transitie expert is Bert altijd op zoek naar de ruimte voor mensgericht organiseren.

Stap voor stap mensen weer eigenaar  laten worden en zijn van hun werk en de ‘opdracht’ die ze aannemen. Een opdracht die voortvloeit uit het waarom van het samenwerken. Van Human Resources (HR), kapitaalgoed, naar de mens die zich vanuit talent, inspiratie en ambitie verbindt aan werk, Resources for Humans (RH). Concreet en praktisch, maar ook met behulp van en gedragen door innovatieve digitale tools. Hij werkt vanuit Eelloo. Een bedrijf dat werkt zonder leidinggevenden, vaste organisatiestructuur, functies of rollen. Ze bepalen zelf hun beloning. De betekenis van wat ze doen bij klanten staat centraal.  Naast adviseur is hij dus ook ervaringsdeskundige. Een mooie combi. Zelf de zoektocht, ontwikkelgang, successen en valkuilen meemaken die ook voorkomen in de ontwikkeltrajecten die hij begeleidt. Zijn aanpak start altijd in het hier en nu. Het beste vertrekpunt voor elke ontwikkelgang. Alles is altijd aanwezig voor de juiste start. Tweeledig: gewoon doen als in zo simpel en eenvoudig mogelijk en gewoon doen als in starten, beginnen, aanpakken. Eelloo.

Sessies

Routes